Arbeidsdeskundig onderzoek en begeleiding

Investeren in human capital levert een hoog rendement op. Dat geldt in het algemeen al bij gezond personeel, maar nog veel meer in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Immers: ziekteverzuim kost u veel geld, dus het voorkomen c.q. beperken daarvan levert u enorme besparingen op van uw personeelslasten. Bovendien beperkt u daarmee het risico op de gevreesde loonsancties van het UWV.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers ligt geheel bij de werkgever. Samen met de werknemer, die ten gevolge van zijn ziekte niet meer in staat is zijn bedongen werk te verrichten, dient u als werkgever er alles aan te doen om werkhervatting te bevorderen en zodoende de periode van arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te maken. Via een plan van aanpak beschrijft u samen met uw zieke werknemer wat u gaat doen om re-integratie mogelijk te maken.

In vele gevallen lost u dat onderling en intern op. Maar er kan een moment zijn dat u professionele ondersteuning nodig heeft. Met arbeidsdeskundig onderzoek en begeleiding biedt KH&C u adequate professionele hulp. Arbeidsdeskundig onderzoek kan al in een vroeg stadium van nut zijn, maar is in ieder geval aan te bevelen bij de eerstejaarsevaluatie, 47 weken na de eerste ziektedag.

Ook in het verdere verloop van de WULBZ periode (de eerste twee jaar van ziekte, waarin u het loon dient door te betalen) kan KH&C de zorg voor uw zieke werknemers invullen. Bij deze arbeidsdeskundige begeleiding gaat het om een goede afstemming op – en balans tussen – de dagelijkse werkbelasting en de persoonlijke belastbaarheid. Met als uiteindelijk doel: een match tussen de functio-nele mogelijkheden en de functies die intern of extern gevonden kunnen worden.

Lees meer over wat KH&C voor u kan betekenen en hoe u door een fractie te investeren tot enorme kostenbesparing kunt komen in:

afbeelding

kranenburg healthmanagement & coaching

"Gezondheid, moet je doen"

KH&C sluit zich volledig aan bij de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): gezondheid is het in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht welbevinden. Gezondheid en vitaliteit zijn niet vanzelfsprekend. Gezond en vitaal zijn en blijven, vergen onderhoud, zowel fysiek als mentaal.Vandaar ons motto: "gezondheid en vitaliteit moet je doen".

De duidelijke driepoot: fysieke, mentale en sociale factoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen in al onze activiteiten het vertrekpunt van een proactieve aanpak.

afbeelding

Netwerk

Via een nauwe samenwerking met meer dan 40 netwerkpartners, verspreid over heel Nederland biedt KH&C trainingsprogramma's aan. Daarnaast werken wij uiteraard ook op locatie en incompany.