Healthmanagement

Het managen van gezondheid en vitaliteit is geen eenvoudige zaak. Immers: er spelen vele factoren mee die onze gezondheid en welzijn beïnvloeden. Als ervaren specialist biedt KH&C u daarbij volledige ondersteuning, zowel preventief (bevorderen van vitaliteit en continuïteit) als curatief (snel herstel van de vitaliteit en inzetbaarheid) en bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.

Curatie en re-integratie

Bij veelvuldig kort verzuim en zeker in geval van langdurige ziekte is het zaak snel te weten wat er daadwerkelijk aan de hand is. Betreft het werkgerelateerd verzuim of is het meer persoonsgebonden van aard? Dat essentiële verschil is van groot belang bij de individuele aanpak en begeleiding van zieke medewerkers. KH&C heeft hiervoor speciale programma's ontwikkeld om dat goed in kaart te brengen. Daarbij wordt u in heldere taal geïnformeerd over aard en omvang van het probleem en vooral hoe dat op efficiënte wijze opgelost kan worden. Daarbij kijken we verder dan alleen de "officiële" reden van verzuim. Immers: vaak spelen heel andere factoren een prominente rol bij het in stand houden van verzuimproblematiek. Daar hebben wij niet alleen oog voor, maar dat nemen wij gericht mee in onze plan van aanpak.

KH&C biedt u de volgende ondersteuning om actueel verzuim gericht te bestrijden:

Downloads beschikbaar in pdf

afbeelding

kranenburg healthmanagement & coaching

"Gezondheid, moet je doen"

KH&C sluit zich volledig aan bij de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): gezondheid is het in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht welbevinden. Gezondheid en vitaliteit zijn niet vanzelfsprekend. Gezond en vitaal zijn en blijven, vergen onderhoud, zowel fysiek als mentaal.Vandaar ons motto: "gezondheid en vitaliteit moet je doen".

De duidelijke driepoot: fysieke, mentale en sociale factoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen in al onze activiteiten het vertrekpunt van een proactieve aanpak.

afbeelding

Netwerk

Via een nauwe samenwerking met meer dan 40 netwerkpartners, verspreid over heel Nederland biedt KH&C trainingsprogramma's aan. Daarnaast werken wij uiteraard ook op locatie en incompany.