Persoonlijke introductie

Kranenburg Healthmanagement & Coaching (KH&C) ondersteunt uw organisatie bij het optimaal functioneren van uw personeel. Met maatwerkprogramma's die de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers bevorderen en daarmee ook hun persoonlijk rendement, levert KH&C een structurele bijdrage aan de continuïteit van uw bedrijf.

Ook het terugdringen van verzuim en het bevorderen van re-integratie (binnen en buiten uw organisatie) van langdurig zieke medewerkers zijn topics binnen onze programma's die uw organisatie en de direct betrokkenen veel ellende en dus ook kosten besparen. Dat is goed voor uw personeel, goed voor het bedrijfsresultaat en goed voor uw imago!

Even voorstellen

"Mijn carrière is begonnen als fysiotherapeut met specialisaties in de sportfysiotherapie en manuele therapie. Later heb ik me ook verdiept in de ergonomie. Daarmee is een goede basis gelegd om deskundig onderzoek te verrichten naar de relatie tussen fysieke belasting en de individuele belastbaarheid. Het contact met mensen en daadwerkelijk voor hun van toegevoegde waarde te zijn, vormen mijn drijfveren. Dat doe ik inmiddels in de huidige setting al meer dan 20 jaar en nog steeds met veel plezier.

Door de jarenlange ervaring heb ik veel expertise opgedaan in het reilen en zeilen van mensen binnen uiteenlopende organisaties. Vanuit een holistische (= integrale, alles omvattende) visie ontwikkelde ik daarvoor programma's die gezondheid en welzijn bevorderen van groepen en individuen voor zowel bedrijven als particulieren.

Verder heb ik de opleiding tot arbeidsdeskundige gevolgd. Daardoor is mijn kennis op het gebied van mens, werk en inkomen verder verdiept en mijn horizon verbreed. Hierdoor kan ik zowel werkgevers, als werknemers alsmede verzekeraars en verzekerden nog uitgebreider van dienst zijn. Het bepalen van arbeids(on)-geschiktheid en het optimaal benutten van de functionele mogelijkheden enerzijds en het coachen en begeleiden bij werkhervatting anderzijds vormen het domein van de arbeidsdeskundige. Ik voel mij buitengewoon happy als ik de positieve effecten zie van de verschillende programma's, projecten en individuele trajecten die ik voorbereid en uitvoer." Meer over arbeidsdeskundig onderzoek en begeleiding.

Expertise

Om onze diensten en programma's op een kwalitatief hoogstaande wijze te kunnen verzorgen, staan diverse deskundigen met de juiste achtergrond voor u klaar. Al onze experts hebben een HBO+ of academische achtergrond. Zij hebben allen ruime ervaring op (para)medisch, medisch-specialistisch, functioneel / ergonomisch, agogisch en / of psychologisch terrein. Daarnaast zijn er arbeidsdeskundigen en specifieke jobcoaches om zowel in spoor 1 als bij "spoor 2-trajecten" en outplacement voor een succesvolle toeleiding zorg te dragen.

afbeelding

kranenburg healthmanagement & coaching

"Gezondheid, moet je doen"

KH&C sluit zich volledig aan bij de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): gezondheid is het in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht welbevinden. Gezondheid en vitaliteit zijn niet vanzelfsprekend. Gezond en vitaal zijn en blijven, vergen onderhoud, zowel fysiek als mentaal.Vandaar ons motto: "gezondheid en vitaliteit moet je doen".

De duidelijke driepoot: fysieke, mentale en sociale factoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen in al onze activiteiten het vertrekpunt van een proactieve aanpak.

afbeelding

Netwerk

Via een nauwe samenwerking met meer dan 40 netwerkpartners, verspreid over heel Nederland biedt KH&C trainingsprogramma's aan. Daarnaast werken wij uiteraard ook op locatie en incompany.