Resultaten

Om u een indruk te geven wat KH&C op diverse terreinen heeft gepresteerd volgen hierbij enkele "wapenfeiten". Bij al deze projecten heeft onze doelgerichte aanpak concreet bijgedragen aan een structurele kostenbeheersing op het gebied van verzuim, personeel en continuïteit van de productie.


Arboproject retailbedrijf

(2.000 werknemers)

 • ergonomisch onderzoek en advies (2 distributiecentra)
 • rugscholing voor 200 man
 • arbo-advisering
 • opzetten verzuimbeleid

Resultaten:

 • verbeterd arbo- en verzuimbeleid
 • structureel beheersbaar verzuim
 • ergonomische verbeteringen
 • minder fysieke belasting
 • verbeterd inzicht in rugbelastend werk en rugontlastende technieken


RSI-preventieproject
uitgeverij van tijdschriften

(1.500 werknemers)

 • Voorlichting en gerichte instructie voor:
  • 1200 beeldschermwerkers
  • 200 leidinggevenden
 • Werkplekinstructie:
  • 600 werkplekken ergonomisch afgesteld

Resultaten:

 • duidelijk inzicht in ontstaansmechanisme RSI
 • tijdige herkenning alarmsignalen
 • proactief reactievermogen bij zowel de leiding als het personeel
 • optimale werkplekindeling
 • Voor de werkgever:
  • gerichte invulling arbobeleid
  • minimaliseren claimrisico (WIA)


Verzuimmanagementproject voor een productie- en installatiebedrijf

(200 werknemers)

 • organisatiebrede verzuimanalyse
 • ergonomisch en A&O-onderzoek
 • opzetten proactief verzuimbeleid
 • casemanagement
 • snelle medische interventies
 • jobtransfers
 • cursussen "Fysieke Belasting" en "Ergonomisch Werken" voor 120 man
 • speciale rugtraining voor selecte groepen

Resultaten:

 • adequaat en alert functionerend verzuimmanagement
 • proactieve benadering actueel verzuim
 • structurele verlaging van het verzuim
 • spectaculaire daling verzuimkosten
 • meer inzicht en bewustwording van diverse arbo- en verzuimaspecten
 • grote tevredenheid bij de deelnemers
 • duidelijk verbeterde ergonomie:
  minder belastend werk en betere hanteerbaarheid van de fysieke lasten


Verzuimmanagement-project vervoersbedrijf

(2.600 werknemers)

 • monitoren vigerend verzuimbeleid
 • evalueren resultaten gezondheidsprogramma
 • adviseren en coaching overlegpartners inzake proactief verzuimbeleid
 • aansturen projectteam
 • analyseren en becommentariëren diverse beleidsstukken
 • opstellen rapporten n.a.v. analyses

Resultaten:

 • verbeterd inzicht inzake effectief verzuimmanagement
 • duidelijkheid over de kritische indicatoren om verzuim goed te beheersen
 • betere strategie inzake optimalisering van de gezondheid en beperking van het verzuim

 

Individuele trajecten

Daarnaast verzorgen wij al jaren individuele trajecten voor bedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Functionele Expertises: intakes en belastbaarheidsonderzoeken
  (zowel fysiek als mentaal)
 • probleemanalyses en plannen van aanpak
 • re-integratieprogramma's voor arbeidsongeschikten
 • casemanagement met coaching, training en begeleiding
  (spoor 1 en spoor 2 trajecten)

Ook bij deze individuele programma's zijn de resultaten zeer positief, met een succespercentage over all van meer dan 70 %. Daarmee heeft KH&C een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de schadelastbeperking op zowel korte als lange termijn.

afbeelding

kranenburg healthmanagement & coaching

"Gezondheid, moet je doen"

KH&C sluit zich volledig aan bij de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): gezondheid is het in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht welbevinden. Gezondheid en vitaliteit zijn niet vanzelfsprekend. Gezond en vitaal zijn en blijven, vergen onderhoud, zowel fysiek als mentaal.Vandaar ons motto: "gezondheid en vitaliteit moet je doen".

De duidelijke driepoot: fysieke, mentale en sociale factoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen in al onze activiteiten het vertrekpunt van een proactieve aanpak.

afbeelding

Netwerk

Via een nauwe samenwerking met meer dan 40 netwerkpartners, verspreid over heel Nederland biedt KH&C trainingsprogramma's aan. Daarnaast werken wij uiteraard ook op locatie en incompany.