Testimonials

Hieronder leest u de ervaringen van enkele door ons begeleide cliënten en opdrachtgevers.

Ziekteverzuim bijna met helft teruggedrongen

"In 2000 had Mitsubishi Elevator Europe B.V. (MEE) te Veenendaal een ziekteverzuim van ca. 10%, met een frequentie van 2,5 ziektemelding per medewerker per jaar. Uit onderzoek bleek dat dit deels te wijten was aan het ontbreken van een ziekteverzuimbeleid, maar ook aan vele lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. Dit laatste onderdeel heeft geleid tot een samenwerking met Kranenburg vanaf 2002. Deze samenwerking bestond uit twee componenten: collectieve aanpak (toolboxen, cursussen) en persoonlijke aanpak: bij fysieke klachten met ziekteverzuim, sneller actie ondernemen, niet wachten op de reguliere zorg, wachtlijsten omzeilen, etc. Inmiddels is een tweede ronde van collectieve voorlichting achter de rug, waaruit nu ook een persoonlijke preventieve aanpak is voortgekomen: rugtraining. De persoonlijke aanpak bij klachten met ziekteverzuim wordt naar behoefte nog steeds voortgezet.

In 2010 had MEE een ziekteverzuim van 5,7% met een frequentie van 0,81. Van alle ziektegevallen waren er slechts enkele onder te brengen bij "klachten aan het bewegingsapparaat".

Naast deze bedrijfsmatige bevindingen wordt door de operationele afdelingen de samenwerking met KH&C elke keer als zeer positief ervaren: iedereen ziet dat het vruchten afwerpt. Anderzijds is KH&C, met name Jodi zelf, een "vaste klant" binnen ons bedrijf geworden, wat de samenwerking ten goede komt. Hij kent inmiddels ons bedrijf van binnen en van buiten".

André Kwantes, hoofd kwaliteit en opleidingen van Mitsubishi Elevator Europe (MEE) B.V. te Veenendaal

 

Meer dan de reguliere zorg

"Ik liep al jarenlang met lage rugklachten. Die werden steeds erger. Uiteindelijk is er een hernia geconstateerd, waaraan ik ben geopereerd. Zonder goede begeleiding ben ik daarna naar huis gestuurd. Alles zou daarna "vanzelf" weer goed komen. Dat was echter niet het geval. Door het ontbreken van goede nazorg bleef ik last houden. Mijn conditie ging daarbij ook achteruit. Hierdoor kon ik mijn werk als garagehouder ruim een halfjaar na de operatie nog steeds niet uitvoeren. Via mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering kwam ik terecht bij Jodi Kranenburg die men had ingeschakeld als specialist op het gebied van belasting/belastbaar-heidsproblematiek. Voordat ik bij Jodi kwam, vroeg ik me af wat hij nou meer te bieden had dan de reguliere zorg. Dat werd tijdens de zeer uitvoerige intake al snel duidelijk! Er werd veel breder en uitgebreider gekeken dan alleen maar naar mijn primaire (lage rug) klachten. Bovendien gaf Jodi heel open en duidelijk aan dat hij geheel onafhankelijk werkt, zowel ten opzichte van mij als verzekerde als naar de verzekeringsmaatschappij, professioneel en onpartijdig dus. Dat sprak mij aan en bleek ook gedurende het hele traject zo te zijn.

Na een uitvoerige analyse werd in goed overleg een stappenplan opgesteld, waarin ik mij helemaal kon vinden. Ik wist daardoor vanaf het begin wat er van mij werd verwacht en wat ik, bij voldoende inzet, binnen afzienbare tijd kon bereiken. De integrale aanpak sprak mij zeer aan. Zo werd er niet alleen maar naar mijn rugletsel gekeken, maar vooral ook naar mijn totale conditie. Daarvoor kreeg ik een op maat gesneden trainingsprogramma dat uit verschillende elementen bestond met als doel volledig functioneel herstel. De fysieke training bevatte onder meer de onderdelen kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en bewegingstechniek. Daarvoor moest ik gedurende drie maanden twee keer per week intensief trainen onder begeleiding van een ervaren therapeut. Deze individuele fysieke training kon ik volgen bij een van Jodi's netwerkpartners bij mij in de buurt. Het mooie was dat ik daar niet het hele verhaal opnieuw hoefde af te draaien, maar dat men direct wist wat ik mankeerde en waar men aan moest werken. Als casemanager had Jodi dat allemaal keurig geregeld.

Parallel daaraan werd ook naar mijn werkbelasting gekeken. Daarvoor werd mijn werkplek (zowel de garagewerkplaats als mijn kantoor) grondig geënspecteerd. De ergonomische adviezen en de hulpmiddelen (speciale functionele brace en een ruggensteun voor in mijn kantoorstoel) die ik van Jodi kreeg, waren direct toepasbaar en bleken goed te helpen. Ik kon daardoor mijn werk duidelijk beter en langer volhouden.

Terugkijkend op het door mij doorlopen trainings- en begeleidingstraject kan ik zeggen dat het pittig was, intensief en ook de nodige tijd en energie kostte, maar dat het resultaat verbluffend goed was. Je wordt dus ruimschoots beloond voor de vele uren trainingsarbeid die je daarvoor hebt verricht! Mede door de leefstijladviezen en het ondersteunende huiswerkprogramma werd mijn conditie in korte tijd merkbaar beter. Daardoor kon ik ook vrij snel mijn taken als ondernemer weer hervatten, zonder te forceren. Zodoende was ik binnen de gestelde termijn van vier maanden weer goed hersteld! Weliswaar had ik nog wat kleine fysieke restklachten, maar doordat ik van Jodi leerde hoe ik daarmee het beste mee kan omgaan, beperken mij die niet of nauwelijks in het dagelijks functioneren.

Na dit traject heb ik ook geen terugslag meer gekregen en dat geeft een zeer goed gevoel. Ik doe dan ook weer vrijwel alles als vanouds zonder dat ik mij noemenswaardige beperkingen hoef op te leggen. Wat mij bij dit alles ook heel goed is bevallen, is de prettige communicatie en de persoonlijke aandacht. Jodi adviseerde en instrueerde mij als personal coach op deskundige wijze (zowel mondeling als schriftelijk) en zorgde er verder voor dat alles vlot en goed verliep. Hij houdt duidelijk de vinger goed aan de pols! Zo was de afstemming met de andere professionals en mijn verzekeraar steeds zeer correct en goed op tijd. Dat gold ook voor de voortgangsrapportages die richting de verzekeraar werden verzonden en waarvan ik steeds keurig een afschrift ontving. Tijdens de eindevaluatie heb ik dan ook aangeven dat ik deze prettige en professionele aanpak anderen van harte kan aanbevelen!"

Bert Flik, eigenaar garagebedrijf

 

Bedankt Jodi voor de goede begeleiding

"Het leven begint als je 40 wordt zeggen ze altijd. Ik werd 40 en kreeg Hodgkin (Lymfeklierkanker) in een ver gevorderd stadium. Gelukkig voor mij is dit één van de kankersoorten die goed te genezen zijn. Althans na een zeer zware chemokuur. Zeven maanden afzien en daarna herstellen. En ik viel in de goede statistieken en ben sinds enige tijd schoon. Chemo is erg effectief op de kwaadaardige cellen van het lichaam maar helaas ook op de goede. Eenmaal schoon waren de bijverschijnselen behoorlijk vervelend en vervelend genoeg om niet volledig te kunnen werken. Bijverschijnselen zijn normaal na de chemo en houden per persoon een bepaalde tijd aan.

Op een gegeven moment was ik het zat om niet meer sociaal te kunnen meedraaien en ik vroeg mij arbeidsongeschiktheidsverzekering actief te zoeken naar oplossingen. De conventionele instituten konden niet helpen omdat hun aanpak te generiek was. Mij laten praten tegen een paar geitenwollen sokken en een verkeerde Ikeakast van een psycholoog was niet de oplossing. Immers de pijn zat niet tussen de oren maar in mijn geval in mijn benen, Na veel aandringen bij de arbeidsconsulent van de verzekering werd ik doorverwezen naar Jodi Kranenburg.

Als iemand het kon was hij het wel zei de heer Hekken, arbeidsdeskundige van Achmea. Als ondernemer, niet de makkelijkste soort om zich te laten helpen, formuleerde ik een duidelijke hulpvraag samen met Jodi. De aanpak was integraal (op meerdere fronten). Trainen, fysio voor de pijn en diëtiste bezoeken. Er werd goed geluisterd naar het probleem, wat ik nodig had als mens, en waar de oplossing lagen. No nonsens aanpak en resultaat gericht. Strakke schema's met meetpunten. Terugkijkend op het proces ligt de kracht van Jodi om goed te kijken naar de mens, Hij wist snel wat wel en niet zou werken bij mij. Zes maanden na de integrale zorg van Jodi was ik 9 kilo afgevallen en was sterker en vitter dan voor mijn ziekte. Ik was niet alleen van de bijwerkingen van de chemo af maar ook van oude kwaaltjes zoals snurken en een zwakke rug. Tijdens de revalidatie ging ik steeds meer werken en toen we klaar waren draaide ik weer volledig mee. Niet alleen op het werk maar ook thuis als vader van twee kinderen".

Bob Visser, ICT-ondernemer

afbeelding

kranenburg healthmanagement & coaching

"Gezondheid, moet je doen"

KH&C sluit zich volledig aan bij de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): gezondheid is het in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht welbevinden. Gezondheid en vitaliteit zijn niet vanzelfsprekend. Gezond en vitaal zijn en blijven, vergen onderhoud, zowel fysiek als mentaal.Vandaar ons motto: "gezondheid en vitaliteit moet je doen".

De duidelijke driepoot: fysieke, mentale en sociale factoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen in al onze activiteiten het vertrekpunt van een proactieve aanpak.

afbeelding

Netwerk

Via een nauwe samenwerking met meer dan 40 netwerkpartners, verspreid over heel Nederland biedt KH&C trainingsprogramma's aan. Daarnaast werken wij uiteraard ook op locatie en incompany.