Zakelijk

Voor de zakelijke markt biedt KH&C, als full-service bureau op het gebied van verzuimmanagement en casemanagement, adequate ondersteuning om de schadelast van verzuim drastisch te beperken en op een aanvaardbaar laag niveau te houden. Onze klanten en opdrachtgevers zijn dan ook enerzijds organisaties die eigen risico dragen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Anderzijds schakelen verzekeraars op het gebied van inkomen, arbeidsongeschiktheid en letselschade ons in voor expertise en begeleiding van hun verzekerden. Dit om de status goed en objectief vast te stellen en om re-integratie te bewerkstelligen.

U kunt dus voor individuele trajecten en organisatiebrede projecten bij KH&C terecht. Door de brongerichte aanpak bieden wij uitsluitend maatwerkoplossingen. Vanwege onze klantgerichte visie bent u bij KH&C geen abonnementskosten verschuldigd. Wij werken uitsluitend op project- c.q. trajectbasis of ad hoc bij enkelvoudige consulten en intakes. Uw voordeel: geen onnodige vaste lasten, maar een doelgerichte aanpak met aantoonbaar rendement, waarbij u van tevoren precies weet wat het u kost en vooral oplevert.

Werkwijze

Gezondheid en het ontstaan van ziekten benadert KH&C vanuit een brongerichte totaalaanpak, met respect voor het individu en omgeving. Alle oorzaken die verantwoordelijk zijn voor het eventueel disfunctioneren van de persoon in kwestie, neemt KH&C bij een intake onder de loep. Dit geldt ook als gezondheids- en verzuimaspecten voor groepen werknemers of op organisatieniveau gescreend moeten worden.

afbeelding

kranenburg healthmanagement & coaching

"Gezondheid, moet je doen"

KH&C sluit zich volledig aan bij de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): gezondheid is het in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht welbevinden. Gezondheid en vitaliteit zijn niet vanzelfsprekend. Gezond en vitaal zijn en blijven, vergen onderhoud, zowel fysiek als mentaal.Vandaar ons motto: "gezondheid en vitaliteit moet je doen".

De duidelijke driepoot: fysieke, mentale en sociale factoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vormen in al onze activiteiten het vertrekpunt van een proactieve aanpak.

afbeelding

Netwerk

Via een nauwe samenwerking met meer dan 40 netwerkpartners, verspreid over heel Nederland biedt KH&C trainingsprogramma's aan. Daarnaast werken wij uiteraard ook op locatie en incompany.